сряда, 6 февруари 2013 г.

През април рекламите по телевизиите със стандартно ниво на звука

 Рекламите вече ще бъдат с нормално ниво на звука и няма да дразнят зрителите.
 Това произтича от подписаното днес в Съвета за електронни медии (СЕМ) споразумение между трите страни в индустрията на телевизионната реклама - рекламодатели, комуникационни агенции и доставчици на аудио-визуални медийни услуги.
Те приеха "Единен стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата", чието прилагане ще изравни звука на рекламите с останалата програма.
Документът се сключва между Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).
Изпълнителният директор на АБРО Мехти Меликов обясни, че новият стандарт ще бъде въведен поетапно, като от 1 април т.г. комуникационните агенции - членове на БАКА ще прилагат правилата при изработката на всички рекламни клипове, предназначени за телевизия.
Задължение на телевизионните оператори ще бъде въвеждането на контрол по спазването на изискванията на стандарта, като крайната дата за това е 30 юни.
Регулирането на звука на рекламата ще бъде извършвано независимо от метода на разпространение (наземно разпръскване, кабел, сателит или IPTV), както и от вида на предоставяната медийна услуга (линейна или нелинейна).
Стандартът е разработен на основата на Препоръка 128 на Европейския съюз по радиоразпръскване относно нормализирането на звука на програмите и допустимите максимални нива. Новите правила предвиждат измерването на 3 основни характеристики на звуковия сигнал, което да компенсира съществуващата към момента практика на измерване единствено на максималното ниво на сигнала.
Въвеждането на т.нар. loudness control за нормализация на нивата на телевизионните реклами ще има положителен ефект върху цялостната звукова среда, като намали разликите в нивата между рекламните блокове и останалите продукции.
Ефектът за телевизионните реклами ще се изразява в увеличаване на динамичния обхват, намаляване на неприятното усещане от компресия и намаляване на изкривяванията. Методът е с доказани качества от инженерна и научна гледна точка, като е проверен и на практика.